Przedmioty informatyczne

5. Hardware i software

Bez wątpienia niemal każdy użytkownik komputera zna słowa hardware oraz software. Skąd jednak wzięły się te wyrazy i jaka jest ich historia? Dzisiaj hardware w terminologii komputerowej odnosi się do sprzętu komputerowego; podzespołów „PCeta”. Natomiast słowo software odnosi się do oprogramowania komputerowego. Hardware w języku angielskim istnieje od XVI w. i do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia słowo to oznaczało wyroby metalowe, urządzenia mechaniczne i broń (te znaczenia są nadal aktualne). Software natomiast funkcjonuje w języku angielskim od połowy XIX w. Wtedy wyraz ten oznaczał materiały wełniane lub bawełniane. W większości dobrych słowników można przeczytać, że razem słowa hardware oraz software zaczęto stosować dopiero w terminologii komputerowej. Zapomina się jednak, że w USA oba te słowa występowały razem już dużo wcześniej. Otóż jeszcze w XIX w. były one obecne w tzw. języku śmieciarzy. Używano ich przy segregacji śmieci. Hardware odnosił się do wszystkich odpadków, które były długotrwałe, a software to były wszystkie te śmieci, które ulegały szybkiemu rozkładowi. Jak więc się okazuje wcale nie trzeba posiadać komputera, żeby mieć hardware i software… Sprzęt komputerowy (ang. hardware) – materialna część komputera. Ogólnie hardware'em nazywa się sprzęt komputerowy, jako taki i odróżnia się go od software'u – czyli oprogramowania. Podział ten jest nieostry, gdyż współcześnie wiele elementów sprzętu komputerowego posiada „wszyte” weń na stałe oprogramowanie, stanowiące jego integralną część, bez którego elementy te nie mogłyby funkcjonować. Np. większość drukarek komputerowych posiada w swojej pamięci zestaw komend, przy pomocy, których realizuje proces drukowania i których odpowiednik znajduje się w pamięci komputera stanowiąc programowy sterownik tego urządzenia. Wiele urządzeń – typu karty graficzne, płyty główne posiada własne oprogramowanie nazywane BIOS-em. W stosunku do oprogramowania niektórych urządzeń używa się słowa firmware. Sprzętem komputerowym jest np.:
 • procesor
 • płyta główna
 • pamięć komputerowa
 • urządzenia peryferyjne
 • dysk twardy
 • monitor
 • klawiatura
 • mysz komputerowa
 • dołączony do komputera sprzęt audiowizualny
 • drukarka
 • skaner
 • modem
 • kamera internetowa

 

Zadanie

1. Wykonaj ćwiczenia z pliku Hardware i software.doc Plik