Przedmioty informatyczne

3. Dzielenie się danymi, usługi na literkę „e”

E-nauka - nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Warunkiem podjęcia się e-nauki jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, bez którego e-nauka nie jest możliwa. Szczególnie popularne jest nauczanie języków obcych tą metodą. Istnieją już wirtualne uniwersytety i studia, np. Polski Uniwersytet Wirtualny czy zdalne studia na Politechnice Warszawskiej.
  Szkolenia na odległość można prowadzić w różnych trybach.
 • Tryb samokształceniowy - brak stałego kontaktu ucznia z nauczycielem. Uczeń samodzielnie kontroluje swoje postępy. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość otrzymania dyplomu.
 • Tryb synchroniczny - pozwala uczestnikom i nauczycielowi komunikować się wykorzystując komunikację głosową Voice over IP oraz wspólny dostęp do narzędzi kursu.
 • Tryb asynchroniczny - Uczeń może korzystać z wsparcia nauczyciela, ale bez bezpośredniego kontaktu z nim i innymi uczniami. Kontakt z nauczycielem odbywa się przez e-mail i forum, czasami komunikator
 • Tryb mieszany - Pewna część zajęć odbywa się tradycyjnie, a reszta to samodzielna praca kursanta z materiałami dostarczanymi elektronicznie Opracowywaniem treści e-kursów zajmuje się redaktor treści edukacyjnych. E-praca - wykonywanie działalności zawodowej z dala od siedziby macierzystej firmy. Telepraca pozwala być czynnym zawodowo osobom, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą opuszczać swojego stałego miejsca zamieszkania (np. osoby niepełnosprawne). Takiej pracy można szukać praktycznie na całym świecie. Telepraca pozwala na nienormowany czas pracy osobom, które normalnie nie mogłyby spędzać 8 godzin za biurkiem. Przykłady telepracy:
 • administrowanie siecią komputerową, pracą serwera internetowego,
 • obsługa sklepów internetowych,
 • tłumaczenie języków obcych,
 • telefoniczna obsługa klienta, telefon zaufania,
 • księgowość, biura rachunkowe,
 • dziennikarstwo, twórczość artystyczna (np. pisarstwo)
 • działalność naukowa i edukacyjna. E-banki - w banku elektronicznym nie ma hal z kasami, a tym samym kolejek do tych kas. Wszystkie formalności załatwia się nie wychodząc z domu, począwszy od założenia konta do wykorzystywania wszelkich operacji. Korzysta się z komputera i Internetu. Dostęp do takiego banku uzyskuje się poprzez specjalny serwer. Podobnie jak w banku tradycyjnym można dokonywać różnych płatności, zleceń przelewów, zakładać lokaty terminowe. Elektroniczne pieniądze są łatwiejsze i tańsze w użyciu, ale wymagają też specjalnego traktowania, by nie stały się łupem przestępców elektronicznych Każdy bank stosuje kilka poziomów zabezpieczeń
 • zabezpieczenia stosowane w banku internetowym: poufne hasło i numer klienta,
 • karty kodów jednorazowych,
 • tokeny,
 • bezpieczny protokół SSL dla połączeń internetowych,
 • dzienny limit kwoty operacji. Token - generator kodów jednorazowych służących do uwierzytelniania transakcji internetowych. Ze względów ekonomicznych większość banków zastępuje go kartą kodów jednorazowych lub hasłami SMS. E-zakupy (ang. e-commerce) - sposób nabywania towarów i usług za pośrednictwem internetu. W ostatnim czasie cieszą ogromną i stale rosnącą popularnością. E-aukcje (aukcje internetowe) to wygodne i proste narzędzie zakupowe wspierające proces wyboru dostawców. E-podpis (podpis elektroniczny) – ma spełniać rolę podobną do podpisu odręcznego, potwierdzać wiarygodność dokumentu elektronicznego. Aby złożyć podpis elektroniczny niezbędne jest posiadanie certyfikatu, wydawanego przez centra certyfikacji. Podpis elektroniczny to zbiór danych w postaci elektronicznej, jednoznacznie identyfikujących osobę podpisaną pod dokumentem elektronicznym oraz potwierdzających integralność dokumentu. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych zapoczątkował powstawanie różnych elektronicznych usług wspomagających lub zastępujących tradycyjne formy nauczania, pracy, świadczenia usług. E-nauka i e-praca polegają na wykonywaniu związanych z nimi obowiązków w dowolnej odległości od instytucji szkoleniowej lub miejsca pracy, z wykorzystaniem sieci komputerowej i Internetu. W e-bankach funkcjonuje zazwyczaj kilka metod zabezpieczeń: identyfikatory, hasła, tokeny, lista haseł jednorazowych, klucze prywatne itd. Korzystając z e-sklepu i e-aukcji należy być ostrożnym i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zawsze należy zapoznać się dokładnie z regulaminem korzystania z danej e-usługi. Podpis elektroniczny umożliwia potwierdzenie autentyczności cyfrowego dokumentu.

 

Zadanie

1. Opisz, jakie cechy Twoim zdaniem będzie posiadał komputer za 10 lat.

2. Wykonaj ćwiczenia z pliku Usługi na literkę e.doc Plik