Przedmioty informatyczne

25. Tworzenie slajdów

Cel

Z menu wybrać opcje

Ustawienia

Wstawienie nowego slajdu

Wstaw Nowy slajd

Wybierz odpowiedni układ slajdu

Zmiana układu slajdu

Format Układ slajdu

Wybierz z listy odpowiedni układ
Zastosuj do wybranych slajdów

Zmiana szablonu

Format Projekt slajdu
Szablony projektów

Wybierz z listy odpowiedni szablon
Zastosuj [do wszystkich | do wybranych] slajdów

Zmiana schematu kolorów slajdu

Format Projekt slajdu
Schematy kolorów

Wybierz z listy odpowiedni schemat kolorów
Zastosuj [do wszystkich | do wybranych] slajdów

Zmiana tła slajdu

Format Tło

Rozwiń listę znajdującą się pod podglądem
wybierz odpowiedni kolor lub
kliknij Efekty wypełnienia i wybierz odpowiedni efekt  OK
[Zastosuj | Zastosuj do wszystkich}

Wstawianie obiektów w odpowiednim układzie slajdu

 

Kliknij odpowiednią ikonę, aby wstawić obiekt

Wstawianie dodatkowych obiektów graficznych znajdujących się na dysk

Wstaw Obraz [Clipart | Z pliku | Autokształty | Schemat organizacyjny]
Wstaw Diagram…
Wstaw Pole tekstowe
Wstaw Filmy i dźwięki
itd.

Wyszukaj i wstaw odpowiedni obiekt

Wstawianie dodatkowych obiektów graficznych z innych aplikacji

 

W innej aplikacji (Word, Excel, przeglądarka, itd.) skopiuj do schowka obiekt, a w wybranym slajdzie wklej go ze schowka

Formatowanie czcionek

Zaznacz wybrany fragment tekstu Format Czcionka

Zmień ustawienia

Tworzenie i formatowanie listy punktowanej/numerowanej

Zaznacz wybrany fragment tekstu Format Punktory i numeracja

Zmień ustawienia

Zmiana poziomów (podpunktów) listy punktowanej

 

Zaznacz wybrany fragment listy i:
wciśnij klawisz <Tab> lub
na pasku formatowania klinij przycisk „Zwiększ wcięcie” (spowoduje to obniżenie o 1 poziom)
wciśnij kombinację <Shift>+<Tab> lub
na pasku formatowania klinij przycisk „Zmniejsz wcięcie” (spowoduje to podwyższenie o 1 poziom)

Animacja obiektów

Pokaz slajdów Animacja niestandardowa

Zaznacz obiekt, który ma być animowany.
W okienku Animacja niestandardowa (po prawej stronie) kliknij Dodaj efekt [Wejście | Wyróżnienie | Wyjście | Ścieżki ruchu]
Dany efekt możesz zmodyfikować określając: Początek - sposób/czas rozpoczęcia efektu
Kierunek, ścieżkę, parametry czcionek, wielkość – w zależności od rodzaju efektu, który został wybrany
Szybkość lub czas trwania – w zależności od rodzaju efektu, który został wybrany

Na liście wprowadzonych już efektów można też kliknąć na odpowiedni efekt i z listy rozwijanej wybrać dodatkowe parametry efektu (Opcje efektu, Chronometraż).
Na karcie Efekt można wybrać:
dodatkowe ustawienia (np. kierunek ruchu, ścieżkę poruszania się, wielkość) rozszerzenia (dźwięk skojarzony z animacją, zachowanie się obiektu po animacji, animacje tekstu)

Na karcie Chronometraż można ustawić:
sposób rozpoczęcia animacji (po kliknięciu, w tym samym momencie co poprzednia animacja, po zakończeniu poprzedniej animacji) opóźnienie rozpoczęcia animacji szybkość animacji ewentualne wielokrotne powtarzanie tej samej animacji przewinięcie do stanu początkowego po zakończeniu animacji

Na karcie Animacja tekstu można ustawić:
grupowanie animacji według odpowiedniego poziomów akapitów (ma to zastosowanie głównie w przypadku, gdy chcemy animować listę punktowaną, która ma kilka poziomów podpunktów) czas automatycznej animacji odwrotną kolejność animacji

Na karcie Animacja wykresu można ustawić:
animację całego wykresu lub jego poszczególnych składowych (serii, kategorii, elementów)

Na karcie Animacja diagramu można ustawić: animację całego diagramu, poszczególnymi gałęziami, poziomami lub elementami

Zmiana kolejności animowania obiektów

Pokaz slajdów Animacja niestandardowa

Zaznacz obiekt, który ma być animowany w innej kolejności (wcześniej lub później niż inne obiekty)
à w dolnej części okienka Animacja niestandardowa kliknij odpowiednią liczbę razy przycisk z zieloną strzałką w górę lub dół

Ustawienie przejścia między slajdami

Pokaz slajdów Przejście slajdu…

W okienku Przejście slajdu (po prawej stronie) wybierz z listy sposób, w jaki dany slajd (lub wybrane slajdy) ma się pojawiać.
W części Modyfikacja przejścia, możesz ustawić Szybkość z jaką będzie następować pojawianie się slajdu, możesz też wybrać Dźwięk, który będzie towarzyszyć pojawianiu się slajdu
W części Przełączanie slajdu – można wybrać w jaki sposób będzie następować przejście do następnego slajdu: Przy kliknięciu myszką lub/i Automatycznie
- w tym drugim przypadku należy ustawić odpowiedni czas (mm:ss).
Wybrane ustawienia można zastosować również do wszystkich slajdów.

Wstawienie standardowego przycisku akcji

Pokaz slajdów Przyciski akcji

Kliknij odpowiedni przycisk akcji i narysuj go przeciągając myszką
w okienku Ustawienia akcji sprawdź czy jest wybrana żądana akcja lub ewentualnie zmień ją

Przypisanie akcji do dowolnego obiektu, np. graficznego

 

Kliknij prawym przyciskiem myszki obiekt, który ma mieć przypisaną akcję
Ustawienia akcji…
wybierz odpowiednią akcję (np. Hiperłącze do… Adres URL…) i wpisz wymagane dane, (np. http://www.onet.pl lub mailto:kowalski@onet.pl)

Sortowanie slajdów

Widok Normalny à miniatury slajdów (w okienku po lewej stronie) lub
Widok Sortowanie slajdów

Najedź na slajd, który ma zostać przeniesiony w inne miejsce i przeciągnij go tak, żeby zakończyć przenoszenie między dwoma innymi slajdami

Wyświetlanie pokazu

Pokaz Wyświetl pokaz lub
klawisz <F5>

Pokaz możesz zakończyć w dowolnym momencie naciskając <Esc>

Zapisanie prezentacji

Plik Zapisz jako…

Zapisz w: wybierz folder
Nazwa pliku: wpisz nazwę
Zapisz jako typ: Prezentacja (*.ppt)

Zapisanie prezentacji jako pokaz

Plik Zapisz jako…

Zapisz w: wybierz folder
Nazwa pliku: wpisz nazwę
Zapisz jako typ: Pokaz programu PowerPoint (*.pps)Zadanie
Zadanie Utwórz prezentację min 20 slajdów pod tytułem wielcy greccy filozofowie