Przedmioty informatyczne

23. Projektowanie prezentacji

Wiele elementów wpływa na to, że tworzona prezentacja będzie miała poprawną konstrukcję i będzie przyciągała uwagę osób oglądających pokaz. Prezentacja multimedialna jest jedynie środkiem pomocniczym do pełniejszego zrozumienia omawianego zagadnienia.
Reguły dobrej prezentacji:
 • Unikaj nadmiaru informacji na slajdzie
 • Pisz zwięźle
 • Stosuj dużą czcionkę tekstu
 • Korzystaj z obrazów
 • Nie nadużywaj kolorów
 • Używaj prostych symboli graficznych
 • Zachowaj właściwy kontrast między tłem slajdu a kolorem czcionki
 • Pamiętaj, do kogo jest skierowana – to decyduje zarówno o treści jak i formie przekazu
MS PowerPoint (Microsoft PowerPoint) – to program do przygotowywania prezentacji komputerowych – wchodzący w skład pakietu Office firmy Microsoft.
PowerPoint to program do tworzenia grafiki prezentacyjnej, który ułatwia przygotowanie prezentacji, tworzenie przeźroczy i konspektów dla słuchaczy. Może być pomocny, jeśli:
 • wygłaszamy przemówienia,
 • referujemy,
 • uatrakcyjniamy lekcje,
 • prezentujemy siebie, swoje osiągnięcia,
 • tworzymy interaktywny kurs,
 • przekazujemy wyniki wykonanego doświadczenia,
 • tworzymy komputerową reklamę produktu,
 • prezentujemy firmę na targach,
 • przedstawiamy wyniki finansowe firmy,
 • etc.
Prezentacja taka może być następnie wyświetlana na żywo za pomocą komputera, w sieci Intranet lub Internet. Ułatwia osobie występującej przedstawienie tematu, a słuchaczom - pomaga w zrozumieniu i zapamiętaniu najważniejszych tez. Na prezentację taką składają się:
 • teksty,
 • rysunki,
 • tabele,
 • wykresy,
 • zdjęcia,
 • filmy,
 • dźwięk,
 • animacje,
 • strony WWW pochodzące z różnych programów i źródeł informacji.
Prezentacja składa się ze slajdów. Są to po prostu kolejne ekrany, wyświetlane podczas pokazu.
Przed przystąpieniem do tworzenia prezentacji należy zawsze zastanowić się:
 • dla kogo ma być przeznaczona,
 • w jaki sposób będzie przedstawiana odbiorcom,
 • jaki wpływ na kształt prezentacji ma mieć użytkownik,
 • dokładnie przemyśleć jej temat i cel, jakiemu ma służyć dana prezentacja,
 • przygotować wszystkie potrzebne materiały (teksty, multimedia),
 • zaplanować kolejność slajdów w prezentacji (ogólny projekt).
Prezentacja powinna zawierać:
 • Slajd tytułowy,
 • Cel prezentacji,
 • Wstęp, plan prezentacji (zawiera główne punkty prezentacji),
 • Właściwa treść prezentacji,
 • Podsumowanie (wnioski końcowe lub informacje, które należy zapamiętać),
 • Pożegnanie (np. kontakt).
Ogólny schemat prezentacji
Zasady tworzenia prezentacji
 • Tekst należy stosować z umiarem, dbając o jego czytelność i zwięzłość (odpowiednia wielkość i krój czcionki w zależności od przeznaczenia prezentacji). Nie należy używać wielu różnych atrybutów czcionek (zwłaszcza na jednym slajdzie) – najwyżej dwa kroje pisma, a rozmiar czcionki powinien być odpowiednio duży, aby tekst był czytelny (w tytułach należy zastosować większy rozmiar).
 • Na jednym slajdzie nie wprowadzać zbyt wielu informacji (zwłaszcza tekstu), by uniknąć ich natłoku.
 • Nie wolno popełniać błędów ortograficznych (skorzystać z podstawowych narzędzi językowych do sprawdzania pisowni).
 • Prezentacja powinna mieć jednolitą oprawę plastyczną, czyli tło, kolory, style napisów, rodzaje stosowanych wyróżnień i podkreśleń. Projektując oprawę plastyczną prezentacji, warto pamiętać o zasadach doboru kolorów i kompozycji obrazów (nie należy stosować jasnych liter na jasnym tle, a ciemnych – na ciemnym).
 • Urozmaicić prezentację – oprócz tekstu powinna zawierać również obrazy, ale nie należy przesadzać z ilością ozdobników.
 • Na atrakcyjność prezentacji wpływają różne środki wyrazu, np. dźwięk, animacja. Nie należy jednak nadużywać dostępnych możliwości – w pojedynczym slajdzie można ograniczyć się do dwóch, trzech różnych środków wyrazu. Żaden z nich nie powinien zdominować prezentacji, a wybór zależy od tego, który ze środków umożliwi najlepsze przekazanie wybranych treści.
 • Kolejność animacji powinna być zgodna z treścią.
 • Tempo wyświetlania slajdów powinno być takie, aby widz mógł swobodnie zapoznać się z ich treścią, ale też by nie musiał zbyt długo czekać na kolejne ekrany.
 • Projektując strukturę prezentacji, warto brać pod uwagę wygodę użytkownika. Prezentacja multimedialna ma zazwyczaj postać hipertekstu, w związku z tym należy zadbać o czytelność i adekwatność stosowanych opisów, przycisków, ikon i odnośników, a także o łatwość przemieszczania się między slajdami.
 • Prezentowane informacje powinny być rzetelne.
 • Projektując prezentację, nie można zapomnieć o podaniu nazwisk autorów prezentacji i źródła, z których korzystaliśmy (np. na slajdzie tytułowym).


Zadanie
Dowolną, stworzoną przez siebie prezentację /min 10 slajdów/ .ppt zapisz jako pokaz slajdów w formacie zgodnym ze starszymi wersjami pakietu biurowego.