Przedmioty informatyczne

21. Wykorzystanie relacyjnych baz danych

Zadanie 1
Zaprojektuj bazę danych katalogującą zbiory w twojej bibliotece domowej. Dla każdej książki w bazie danych należy umieścić dane o:
 • Tytule książki
 • Autorze
 • Wydawnictwie
 • Roku wydania
 • Rodzaju książki
 • Uwagi na temat danej książki
Zastanów się, które dane będą wspólne dla twoich zbiorów. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi. Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe dane.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące książki:
 • wg autora
 • wg słowa lub frazy z tytułu
 • wg wydawnictwa
 • wg rodzaju książki
 • wg lat wydania (od... do...)
Zaprojektuj raport podsumowujący twoje zbiory biblioteczne, w którym znajdzie się informacja tylko o tytule i autorze.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 2
Zaprojektuj bazę danych katalogującą twoje zbiory multimedialne. Dla każdej pozycji należy w bazie danych umieścić dane o:
 • Numerze katalogowym
 • Rodzaju nośnika (CD, DVD, kaseta, VHS, itp.)
 • Kategorii (muzyka, film, dane, oprogramowanie itp.)
 • Tytule pozycji
 • Dacie wpisu do bazy danych (tworzonej automatycznie przy wprowadzaniu nowego rekordu)
 • Uwagach na temat danej pozycji
Zastanów się, które dane będą wspólne dla twoich zbiorów multimedialnych. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe dane.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące pozycje multimedialne:
 • wg zakresu numerów katalogowych (od ... do ...)
 • wg rodzaju nośnika
 • wg kategorii
 • wg słowa lub frazy z tytułu
Zaprojektuj raport podsumowujący twoje zbiory multimedialne, w którym znajdzie się informacja tylko o tytule i kategorii.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 3
Zaprojektuj bazę danych o pacjentach małego szpitala, który posiada następujące oddziały:
 • ogólny
 • zakaźny
 • skórny
 • kardiologiczny
 • chemioterapii
W szpitalu pracuje 15 lekarzy (nazwiska dobrać samodzielnie). Na wszystkich oddziałach może znajdować się do 40 chorych. W bazie danych należy umieszczać następujące informacje dotyczące pacjenta:
 • Nazwisko
 • Imię
 • Miasto
 • Adres
 • Wiek
 • Oddział
 • Lekarz prowadzący
 • Historia choroby pacjenta
Zastanów się, które dane będą wspólne dla pacjentów szpitala. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowych pacjentów oraz usuwać pacjentów wypisanych ze szpitala.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące pacjentów:
 • wg nazwiska
 • wg miasta
 • wg nazwy ulicy
 • w danym przedziale wiekowym (od... do...)
 • wg oddziału
 • wg nazwiska lub imienia lekarza prowadzącego
Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkich pacjentów szpitala, w którym znajdzie się informacja o nazwisku pacjenta, jego adresie, oddziale oraz lekarzu prowadzącym.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 4
Zaprojektuj bazę danych zawierającą słownik trójjęzyczny (np. polsko-angielsko-niemiecki). W słowniku powinno znaleźć się około 30...40 odpowiadających sobie słówek w każdym z języków.
Zastanów się nad strukturą tabeli przechowującej słówka. Czy wystarczy jedna tabela, czy też potrzebujesz osobnej tabeli dla każdego języka. Twój wybór wpłynie na efektywność całej bazy danych.
Zaprojektuj formularz, który w wygodny sposób pozwoli dopisywać do bazy danych nowe słówka.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące słówka:
 • wg hasła w języku polskim
 • wg hasła w języku angielskim
 • wg hasła w języku niemieckim
 • wg hasła w dowolnym z trzech języków
 • wg długości (ilości znaków) hasła w dowolnym języku
Zaprojektuj raporty wyświetlające słowniki:
 • polsko-angielski
 • angielsko-polski
 • polsko-niemiecki
 • niemiecko-polski
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 5
Zaprojektuj bazę danych zawierającą twoje kontakty telefoniczne. Każdy wpis w bazie danych powinien zawierać:
 • Nazwisko i imię kontaktu
 • Numer kierunkowy
 • Numer telefonu stacjonarnego
 • Numer telefonu komórkowego
 • Miasto i adres kontaktu
 • Zawód kontaktu
 • Uwagi na temat kontaktu
Zastanów się, które dane będą wspólne dla twoich kontaktów telefonicznych. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularz, który w wygodny sposób pozwoli dopisywać do bazy danych nowe kontakty telefoniczne.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące kontakty:
 • wg nazwiska lub imienia
 • wg numeru kierunkowego
 • wg numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • wg miasta lub adresu
 • wg zawodu
Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkie kontakty telefoniczne, w którym znajdzie się informacja o nazwisku oraz numerze telefonów stacjonarnego i kierunkowego.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 6
Zaprojektuj bazę danych zbierającą informacje na temat pojazdów samochodowych. Dla każdego pojazdu w bazie danych należy umieścić dane o:
 • Marce samochodu
 • Numerze rejestracyjnym
 • Numerze silnika
 • Numerze nadwozia
 • Kolorze karoserii
 • Roku produkcji
 • Nazwisku i imieniu właściciela
 • Mieście zarejestrowania
 • Uwagach na temat danego samochodu
Zastanów się, które dane będą wspólne dla samochodów. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe dane.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące samochody:
 • wg marki
 • wg fragmentu numeru rejestracyjnego
 • wg numeru fragmentu silnika lub numeru nadwozia
 • wg koloru karoserii
 • wg roku produkcji (od... do...)
 • wg nazwiska lub imienia właściciela
 • wg miasta zarejestrowania
Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkie samochody, w którym znajdzie się informacja o marce, numerze rejestracyjnym i nazwisku właściciela.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 7
Twoim zadaniem będzie obsługa informatyczna międzynarodowych zawodów w skokach narciarskich. W tym celu musisz przygotować odpowiednią bazę danych, w której będziesz gromadził dane o zawodnikach uczestniczących w tych zawodach.
Baza danych powinna zawierać dane o:
 • Nazwisku i imieniu zawodnika
 • Narodowości zawodnika
 • Ilości wystąpień w zawodach narciarskich
 • Wyniku skoku
 • Wieku zawodnika
 • Wzroście zawodnika
 • Nazwisku trenera
 • Dodatkowe uwagi na temat zawodnika
Zastanów się, które dane będą wspólne dla zawodników. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe dane.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące zawodników:
 • wg fragmentu nazwiska lub imienia
 • wg narodowości zawodnika
 • wg ilości wystąpień w zawodach (od ... do ...)
 • wg wieku zawodników (od ... do ...)
 • wg wzrostu zawodników (od... do...)
 • wg fragmentu nazwiska trenera
Zaprojektuj raport wyliczający wszystkich zawodników posortowanych malejąco wg długości skoków, w którym znajdzie się informacja o nazwisku i imieniu zawodnika, narodowości i długości skoku.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 8
Urząd miejski wiedząc, iż jesteś czołowym informatykiem w województwie, poprosił cię o przygotowanie prostej bazy danych przechowującej informacje o właścicielach działek gruntowych.
W bazie danych powinny się znaleźć informacje o:
 • Numerze działki
 • Powierzchni działki
 • Dzielnicy
 • Roku nabycia praw do działki
 • Nazwisku i imieniu właściciela
 • Adresie właściciela
 • Numerze telefonu właściciela
 • Dodatkowe uwagi na temat danej działki
Zastanów się, które dane będą wspólne dla działek gruntowych (np. jeden właściciel może posiadać kilka różnych działek). Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe dane.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące działki:
 • wg fragmentu numeru działki
 • wg powierzchni działki (od ... do ...)
 • wg roku nabycia praw do działki (od ... do ...)
 • wg fragmentu nazwiska lub imienia właściciela
 • wg fragmentu adresu właściciela
 • wg fragmentu numeru telefonu właściciela
Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkie działki posortowane rosnąco wg zajmowanej powierzchni, w którym znajdzie się informacja o numerze działki, jej powierzchni, o nazwisku i imieniu właściciela oraz o jego adresie zamieszkania.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 9
Po wielu miesiącach bezskutecznego poszukiwania pracy w końcu udało ci się przyjąć do firmy komputerowej, która posiada oddziały w kilku miastach wojewódzkich. W celu sprawdzenia twoich umiejętności prezes tej firmy zlecił ci opracowanie prostej aplikacji bazy danych, która zbierałaby informacje o pracownikach tej firmy.
W bazie danych należy umieścić następujące dane (dla przynajmniej 30 pracowników):
 • Nazwisko i imię pracownika
 • PESEL pracownika
 • NIP pracownika
 • Zajmowane stanowisko (prezes, dyrektor oddziału, sekretarka, programista, sprzedawca, sprzątaczka, szofer)
 • Pensja
 • Staż pracy
 • Oddział (Tarnów, Kraków, Katowice, Rzeszów, Łódź, Wrocław, Nowy Sącz, Sandomierz, Zakopane)
 • Uwagi personalne
Zastanów się, które dane będą wspólne dla pracowników. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe dane.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące pracowników:
 • wg fragmentu nazwiska lub imienia
 • wg fragmentu numeru PESEL lub numeru NIP
 • wg stanowiska
 • wg przedziału płacowego (od ... do ...)
 • wg stażu (od... do...)
 • wg oddziału
Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkich pracowników, w którym znajdzie się informacja o nazwisku i imieniu pracownika, jego stanowisku, stażu pracy i oddziale.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 10
Od miejscowego muzeum archeologicznego dostałeś zlecenie opracowania bazy danych zawierającej katalog zbiorów archeologicznych.
W gotowej bazie danych ma znaleźć się spis znalezisk (przynajmniej 25...30) obejmujący następujące dane:
 • Nazwa znaleziska (waza, naczynie, figurka, moneta, biżuteria, narzędzie, fresk, relikwia, itp.)
 • Rok dokonania odkrycia danego znaleziska
 • Imię i nazwisko odkrywcy
 • Kraj, w którym dokonano odkrycia danego znaleziska
 • Przypuszczalny wiek znaleziska zaokrąglony do setek lat (np. 600, 1800, 3200)
 • Opis znaleziska
Zastanów się, które dane będą wspólne dla znalezisk (np. jeden odkrywca może być znalazcą więcej niż jednego znaleziska). Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe znalezisko.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące znaleziska muzeum archeologicznego:
 • wg fragmentu nazwy
 • wg przedziału lat, w których dokonano odkrycia (od ... do ...)
 • wg fragmentu nazwiska lub imienia odkrywcy
 • wg kraju, w którym dokonano znaleziska
 • wg przedziału wiekowego znaleziska (od ... do ...)
Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkie znaleziska muzeum archeologicznego, w którym znajdzie się informacja o nazwie znaleziska, nazwisku jego odkrywcy, kraju odkrycia oraz wieku znaleziska.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 11
Twoim zadaniem będzie utworzenie bazy danych zawierającej informacje gospodarcze i demograficzne dotyczące miast w Polsce.
W tworzonej bazie danych powinny znaleźć się następujące informacje dla każdego miasta:
 • Nazwa miasta
 • Województwo, w którym znajduje się miasto
 • Powiat, w którym znajduje się miasto
 • Rodzaj miasta (wojewódzkie, powiatowe, gminne)
 • Całkowita liczba ludności zaokrąglona do tysięcy
 • Procent ludności pozostającej bez stałej pracy
 • Średnia płaca
 • Średni wiek mieszkańców
 • Liczba młodzieży uczącej się zaokrąglona do tysięcy
 • Uwagi
Zastanów się, które dane będą wspólne dla miast. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe miasta.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące miasta:
 • wg nazwy
 • wg województwa
 • wg powiatu
 • wg liczby ludności (od ... do ...)
 • wg procentu bezrobotnych (od... do...)
 • wg średniego wieku mieszkańców (od... do...)
 • wg liczby młodzieży uczącej się (od... do...)
Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkie miasta, w którym znajdzie się informacja o nazwie miasta, województwie, powiecie i ilości mieszkańców.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Zadanie 12
Miejscowa wypożyczalnia filmów poprosiła cię o przygotowanie dla niej prostej bazy danych, która pozwoliłaby klientom wyszukiwać filmy wg różnych kryteriów. W bazie danych dla każdego filmu należy umieścić następujące dane:
kataloguje filmy wg tytułu, rodzaju, nazwiska i imienia reżysera, obsady gwiazd, roku produkcji, wytwórni filmowej oraz budżetu i uzyskanych dochodów.
 • Numer katalogowy filmu, składający się z 10 znaków
 • Informacja o dostępności filmu (dostępny, wypożyczony)
 • Tytuł filmu
 • Rodzaj filmu (fantastyka, horror, komedia, kryminał, romans, sensacja, itp.)
 • Nazwisko i imię reżysera lub reżyserów
 • Główne gwiazdy
 • Nazwa wytwórni filmowej
 • Nazwa kraju produkcji filmu
 • Roku produkcji filmu
 • Punktacja w skali od 0 do 9 (0 - najgorszy ... 9 - najlepszy)
 • Opinie krytyków
 • Krótkie streszczenie
Zastanów się, które dane będą wspólne dla wszystkich filmów. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach.
Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe filmy.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące filmy:
 • wg fragmentu numeru katalogowego
 • wszystkie filmy wypożyczone
 • filmy dostępne wg fragmentu tytułu
 • filmy dostępne wg rodzaju
 • filmy dostępne wg fragmentu nazwiska reżysera
 • filmy dostępne wg fragmentu nazwiska gwiazdy
 • filmy dostępne wg wytwórni i punktacji (od ... do ...)
Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkie filmy posiadane przez wypożyczalnie, w którym znajdzie się informacja o numerze katalogowym, dostępności, tytule, reżyserze, wytwórni oraz roku produkcji.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.