Przedmioty informatyczne

18. Wykorzystywanie funkcji w rozwiązywaniu problemów

Excel jest najpopularniejszą aplikacją biurową używaną do przetwarzania danych liczbowych. Excel to program symulujący na ekranie komputera arkusz obliczeniowy (tabelę obliczeniową) - zestawienie liczbowe utworzone przez kolumny i wiersze, do którego można wpisywać etykiety (nazwy), liczby, oraz wzory wykonujące obliczenia. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego typu Excel bez najmniejszego problemu poprowadzimy rachunki nie tylko domowego biura. Excel zawiera jeden lub kilka arkuszy, na które nanosimy dane i pracujemy z nimi. Za pomocą tego programu analizujemy i prezentujemy dane w postaciach zarówno liczbowych jak i w postaci wykresów – liniowych, kołowych, słupkowych. Jeśli istnieje zestawienie tabelaryczne na podstawie, którego ma być utworzony wykres, wystarczy uruchomić kreator wykresów, klikając odpowiedni przycisk z paska narzędzi, lub wybierając polecenie menu: WSTAW/WYKRES. Korzystając z tego programu z łatwością sporządzimy bilans miesięczny, przygotujemy do wydruku wszelkiego typu rachunki i zestawienia wybranych kwot. Ponadto jest nam pomocny przy tworzeniu tabel służących np. do planowania budżetu firmy. W pracy biurowej program ten jest niezbędny -- dzięki odpowiednio skonstruowanym arkuszom można za jego pomocą realizować funkcje programu księgowego, bazy klientów i kontrahentów, karty płac i wiele innych. Excel posiada ok. 200 wbudowanych funkcji, które używa się stosowanie do zapotrzebowania. Obejmują one podstawowe zagadnienia matematyki, statystyki i logiki, operacje na tekstach i bazach danych. Zapoznawanie się z funkcjami Excela nie polega na „wyuczaniu się” na pamięć kolejnych funkcji. Zwykle zastosowania wymagają od nas stosowania określonej grupy funkcji. Tak, więc poznawanie funkcji należy poprzedzić skonkretyzowaniem tego, jakie funkcje mogą mieć zastosowanie w tworzonych przez użytkownika aplikacjach w najbliższej przyszłości.

Zadanie 1
1. Obliczyć cenę sprzedaży - cena sprzedaży jest o 15% wyższa od ceny zakupu
2. Obliczyć wartość towaru w cenie zakupu - wartość to cena x ilość
3. Obliczyć wartość towaru w cenie sprzedaży
4. Obliczyć zysk, jaki właściciel osiągnie po sprzedaży wszystkich towarów
5. Obliczyć średnią cenę sprzedaży owoców i warzyw
6. Przedstaw na wykresie wartość zysku dla każdego towaru

nazwa towaru

jednostka miary

ilość

cena zakupu

cena sprzedaży

wartość w cenie zakupu

wartość w cenie sprzedaży

zysk

kiwi

szt

30

0,25 zł

 

 

 

 

banany

kg

12

2,12 zł

 

 

 

 

pomarańcze

kg

13

3,10 zł

 

 

 

 

jabłka

kg

22

2,80 zł

 

 

 

 

winogrona

kg

5

8,50 zł

 

 

 

 

cytryny

kg

6

3,10 zł

 

 

 

 

pomidory

kg

25

7,20 zł

 

 

 

 

kapusta

szt

23

1,20 zł

 

 

 

 

kalafior

szt

12

3,50 zł

 

 

 

 

marchew

kg

20

0,70 zł

 

 

 

 

ogórki

kg

18

3,00 zł

 

 

 

 

rzodkiewka

pęczek

29

0,50 zł

 

 

 

 

razem

 

 

 

 

 

 

 

średnia

 

 

 

 

 

 

 Zadanie 2
Piłkarze za strzeloną pierwszą bramkę otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 zł. Za każdą następną otrzymują po 50 zł. Ponadto za każdą bramkę strzeloną z rzutu karnego otrzymują 40 zł. Oblicz wynagrodzenie piłkarzy.

Zadanie 3
Taksówkarz za pierwszy kilometr pobiera opłatę w wysokości 4 zł. Za każdy następny kilometr pobiera opłatę w wysokości 3 zł. Utworzyć arkusz, który wylicza opłatę za przejazd taksówką.

Zadanie 4
Oblicz pole prostokąta o bokach a, b

Bok  a [cm]

Bok b  [cm]

Pole prostokąta [cm2]

14

27

 

8

48

 

22

16

 

33

19

 

17

37

 

4

87

 

21

72

 

46

36

 

124

21

 

38

67

 Zadanie 5
Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku a

Bok a   [cm]

Pole trójkąta [cm2]

25

 

32

 

39

 

46

 

53

 

60

 

67

 

74

 

81

 

88

 Zadanie 6
Oblicz pole szarego trójkąta wpisanego w kwadrat o boku a

Bok kwadratu

Odcinek b

Odcinek c

Pole kwadratu

Pole I trójkąta

Pole II trójkąta

Pole III trójkąta

Pole szarej figury

10

5

7

 

 

 

 

 

10

3

8

 

 

 

 

 

10

4

6

 

 

 

 

 

10

5

5

 

 

 

 

 

10

5

0

 

 

 

 

 

10

9

0

 

 

 

 

 

20

12

15

 

 

 

 

 

20

10

14

 

 

 

 

 

20

7

7

 

 

 

 

 

50

30

24

 

 

 

 

 
Zadanie 7
Oblicz pole szarego czworokąta wpisanego w kwadrat o boku x

Bok kwadratu x

Odcinek a

Odcinek b

Odcinek c

Odcinek d

Pole kwadratu

Pole I trójkąta

Pole II trójkąta

Pole III trójkąta

Pole IV trójkąta

Pole szarej figury

10

6

5

7

4

 

 

 

 

 

 

10

2

3

8

1

 

 

 

 

 

 

20

9

4

6

12

 

 

 

 

 

 

20

13

10

5

8

 

 

 

 

 

 

50

40

28

17

22

 

 

 

 

 

 

50

25

30

24

15

 

 

 

 

 

 
Zadanie 8
Oblicz pole szarego pięciokąta wpisanego w kwadrat o boku a

Bok kwadratu

Odcinek a

Odcinek b

Odcinek c

Odcinek d

Pole kwadratu

Pole I trójkąta

Pole II trójkąta

Pole III trójkąta

Pole szarej figury

10

6

5

7

4

 

 

 

 

 

10

2

3

8

1

 

 

 

 

 

20

9

4

6

12

 

 

 

 

 

20

13

10

5

8

 

 

 

 

 

50

40

28

17

22

 

 

 

 

 

50

25

30

24

15

 

 

 

 

 
Zadanie 9
Narysuj wykres funkcji y=4x-7

Zadanie 10
Narysuj wykres funkcji y=3x2+5x+4

Zadanie 11
Narysuj wykres funkcji y=(2x-2)/3x

Zadanie 12
Narysuj wykres funkcji y=5sin3x+2

Zadanie 13
Narysuj wykres funkcji y=2sinx-3cosx2

Zadanie 14
Narysuj wykres funkcji y=log3x+5