Przedmioty informatyczne

12. Współpraca podczas edycji tekstu


Komputer z zainstalowanym edytorem tekstu ma znacznie większe możliwości niż prosta maszyna do pisania. W przypadku maszyny każde uderzenie klawisza nanosi na papier jeden znak. Jeżeli popełnimy przy tym jakiś błąd lub zechcemy zmienić całe zdanie, musimy wszystko napisać od początku, bądź posłużyć się gumką. Wszystko wygląda inaczej, jeśli do pisania używamy komputera. Każdy wprowadzony znak pojawi się najpierw na ekranie monitora. Wpisany tekst możemy w każdej chwili dowolnie modyfikować i wydrukować na papierze dopiero wtedy, gdy zakończymy wszelkie korekty i będziemy całkowicie zadowoleni z rezultatów naszej pracy. Edycja tekstu za pomocą komputera ma też inne zalety. Prostym kliknięciem myszy możemy dowolnie przenosić całe zdania i tak formatować całość, by zyskała ona na wydruku prawdziwie profesjonalny wygląd. Poza tym wszystko, co napisaliśmy możemy zachować na dysku, by w przyszłości móc go otworzyć i ponownie wykorzystać.
Jaki edytor tekstu?
Dostępnych jest wiele edytorów tekstu, począwszy od prostego WordPada, który bezpłatnie otrzymujemy z Windows 95, skończywszy na profesjonalnych narzędziach, takich jak MS Word, czy WordPerfect. Niektóre z nich są oferowane, jako część pakietu, czyli zestawu programów zawierających dodatkowo np.: arkusz kalkulacyjny, czy bazę danych.
Różnice pod względem jakości
Dzisiejsze programy do edycji tekstu, poza wchodzącym w skład Windows WordPadem, są dość podobne. Różnice dotyczą szczegółów, takich jak komfort obsługi, oraz liczba funkcji specjalnych, które w jednych programach występują, a w innych nie. Praktycznie za pomocą każdego edytora tekstu możemy rysować, sprawdzać pisownię, a także rejestrować i uruchamiać własne makra.
Środowisko pracy edytora tekstu
Okno, które pojawia się na ekranie po uruchomieniu edytora, przypomina pulpit sterowania nowoczesnego samolotu. Ilość elementów sterujących może w pierwszej chwili onieśmielać, ale to tylko pierwsze wrażenie.
Paski narzędzi
Jednym z elementów interfejsu edytora to paski narzędzi - paski z przyciskami za pomocą których, możemy szybciej wykonywać polecenia edytora. Dowolny przycisk na pasku wciśniemy, jeśli ustawimy się na nim kursorem myszki i klikniemy jej lewy klawisz. Oprócz przycisków na Paskach narzędzi znajdują się również edytowalne listy, charakteryzujące się tym, że można z nich wybrać jedną z opcji lub wpisać żądaną wartość w okienku. Listy rozwijamy przez kliknięcie myszką na przycisku ze strzałką w dół. Przykładem jest lista do zmiany rozmiaru czcionki. W okienku listy możemy wpisać żądaną wartość, jeśli ustawimy się na nim kursorem myszki i klikniemy jej lewym klawiszem. Edycję zawartości okienka rozpoczynamy po tym jak pojawi się w nim migający kursor.
Przy pierwszym uruchomieniu edytora na ekranie widoczne są dwa paski narzędzi:
Pasek narzędzi Standardowy (górny)

Pasek narzędzi do formatowania (dolny)

Większą ilość pasków narzędzi możemy wyświetlić, jeśli uruchomimy menu Widok a następnie polecenie Paski narzędzi... lub gdy uruchomimy menu szybkiego dostępu klikając prawym klawiszem myszki na dowolnym z pasków. Paski, które są aktywne, zaznaczone są na tym menu symbolem „Ö”. Uaktywnienia następnych pasków można dokonać przez wybór z menu tych, które nie mają symbolu "Ö". Wybierając z menu pasek aktywny powodujemy jego dezaktywację. W ten sposób likwidujemy te, których nie będziemy używali. Ciekawym rozwiązaniem edytora jest podpowiedź funkcji przycisków. Jeśli nie znamy funkcji danego przycisku na pasku wystarczy, że ustawimy na nim kursor myszki i poczekamy chwilę. Wówczas obok przycisku pojawi się w ramce jego funkcja.
Przycisk Pokaż/Ukryj
Bardzo duży wpływ na wygląd wyświetlanego tekstu w obszarze tekstu ma przycisk „Pokaż/Ukryj” znajdujący się na pasku narzędzi standardowych. Wciśnięcie tego znaku powoduje wyświetlanie wszystkich białych (niedrukowalnych) znaków takich jak tabulacje, spacje, końce linii, końce stron, ale także niewidocznych dłuższych napisów jak hasła skorowidza. Praca z wciśniętym przyciskiem „Pokaż/Ukryj” zaleca się przede wszystkim początkowym użytkownikom edytora tekstu.
Skala obrazu
Edytor tekstu daje możliwość skalowania obrazu (powiększania lub pomniejszania) w obszarze edycji. Można to uczynić za pomocą listy skal znajdującej się na pasku narzędzi standardowych lub polecenia Powiększenie.... w menu Widok. Opcja Szerokość strony oznacza takie przeskalowanie wielkości obrazu, aby cały tekst (łącznie z marginesami strony) był widoczny w obszarze tekstowym.

Linia podziału
Obszar edycji edytora tekstu można podzielić na dwie części i w ten sposób edytować niezależnie dwie różne części tego samego dokumentu. Standardowo linia podziału znajduje się nad linijką poziomą i aby ją przesunąć należy chwycić myszką obszar nad przyciskiem paska przewijania w górę i pociągnąć w dół.
Marginesy stron
Szara część linijki to marginesy strony. Są one lepiej widoczne, gdy ustawiamy Widok układu strony. Możemy wówczas dokonać myszką zmiany ich rozmiarów. Gdy kursor myszki ustawimy na skraju, pomiędzy obszarem tekstu a obszarem marginesu, przyjmie on kształt poziomej strzałki.

Wówczas „pociągnięcie” myszką z wciśniętym lewym przyciskiem powoduje zmianę rozmiaru marginesu. Ten sam schemat postępowania dotyczy marginesów: górnego i dolnego oraz lewego i prawego.
Marginesy i polecenie Układ strony...
Bardziej precyzyjny sposób zmiany marginesów to wybór polecenia Ustawienia strony.. z menu Plik.

Opcja Marginesy lustrzane powinna być ustawiona, gdy będziemy drukować obustronnie z innymi marginesami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Margines Na oprawę pozwala wyłączyć pewną część strony, która będzie sklejona podczas oprawy.
Paski przewijania
Ostatni element obszaru tekstowego to paski przewijania poziomego i pionowego. Służą one do poruszania się po dokumencie w pionie i poziomie przy użyciu myszy. Paski przewijania umieszczone są wzdłuż prawego i dolnego brzegu okna dokumentu. Paski przewijania zawierają pola, zwane suwakami, które wskazują pionowe i poziome położenie punktu wstawiania tekstu (migający pionowy kursor) w dokumencie. Aby przewinąć dokument do innych jego części, za pomocą myszy klikamy jej lewym przyciskiem na następujących elementach paska przewijania (paska poziomego używamy analogicznie):
1. przewinięcie dokumentu w górę o jeden wiersz
2. przewinięcie dokumentu w dół o jeden wiersz
3. powyżej suwaka - przewinięcie dokumentu w górę o pełne okno
4. poniżej suwaka - przewinięcie dokumentu w dół o pełne okno
5. przemieszczenie suwaka - przewinięcie dokumentu do wybranego miejsca
6. zmiana obiektów do przeglądania
7. przewinięcie dokumentu o stronę w górę
8. przewinięcie dokumentu o stronę w dół
Uwaga : Dwa ostatnie elementy mają różne funkcje w zależności od zdefiniowania obiektów do przeglądania trzecim przyciskiem od dołu. Domyślnie jest to przejście do poprzedniej lub następnej strony, ale może to być również przejście do poprzedniego, następnego rysunku, komentarza, przypisu, sekcji itd. Po zmianie domyślnego obiektu do przeglądania dwa ostatnie przyciski zmieniają kolor (na niebieski).
Obszar tekstowy
Obszar tekstowy jest to część bezpośrednio związana z edytowanym tekstem. Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy w opcji Widok (normalny, Układ strony, konspekt). Różnica pomiędzy Widokiem normalnym, a widokiem układu strony polega na tym, że w tym drugim przypadku oprócz tekstu na ekranie widoczne są granice obszaru drukowania (granice kartki). Widok - Konspekt wyświetla strukturę tekstu w postaci tytułów rozdziałów i pozwala na operacje na całych rozdziałach tekstu.

Linijka pozioma i pionowa
Na samej górze obszaru tekstowego znajduje się linijka pozioma, która pozwala szybko zmieniać wcięcia akapitów, dopasować marginesy strony, zmienić szerokość kolumn typu gazetowego i kolumn tabeli oraz ustawiać tabulatory przy użyciu myszy. Linijka pionowa pojawia się po lewej stronie tekstu podczas pracy w trybie Widok układu strony.
Znaczniki wcięć
Przy ich pomocy można określić obszar, w którym ma znajdować się wpisywany tekst. Są to elementy pełniące funkcję ograniczników dla akapitu, w którym w danej chwili znajduje się kursor.

Położenie wskaźnika można ustalić przesuwając go wzdłuż linijki za pomocą myszy, lub za pomocą przycisków z paska zadań.
Pasek stanu
Jest to linijka znajdująca się na dole okna edytora wyświetlająca informacje i komunikaty, przydatne podczas korzystania z edytora. Dostarcza też informacji o pozycji punktu wstawiania tekstu, o tekście widocznym na ekranie oraz o stanie niektórych ważnych klawiszy.
OMÓWIENIE OPCJI MENU
W edytorze tekstu można pracować jednocześnie z wieloma dokumentami, pomiędzy którymi przemieszczamy się za pomocą opcji Okno lub wciskając sekwencję klawiszy < Ctrl-F6 > pozwalającą na przejście do następnego dokumentu (wg kolejności otwarcia). Tuż pod linią tytułową programu zawierającą nazwę programu i edytowanego dokumentu znajduje się lista opcji programu czyli Menu. Więcej informacji na temat każdej z wymienionych opcji uzyskamy po wciśnięciu kombinacji i wybraniu kursorem myszki opcji menu.
Menu plik

Nowy

Otwarcie nowego dokumentu

Otwórz

Otwieranie dokumentu z dysku

Zamknij

Zamknięcie dokumentu razem z okienkiem

Zapisz

Zapisz dokument na dysk

Zapisz jako

Zapis dokumentu z podaniem nazwy

Zapisz w formacie HTML

Zapisz dokument w formacie strony WWW

Wersje

Tworzenie nowych i otwieranie starych wersji dokumentu

Ustawienia strony

Zmiana parametrów strony (marginesy, rozmiary)

Podgląd wydruku

Podgląd tekstu w trybie WYSIWYG - to co widzisz otrzymasz na wydruku

Drukuj

Wydruk dokumentu oraz informacji z nim związanych

Wyślij do

Wysłanie dokumentu w postaci e-mail, faxu lub konwersja do PowerPointa

Właściwości

Wyświetlenie właściwości o pliku

Zakończ

Wyjście z programu

Menu edycja

Cofnij

Cofnięcie działania ostatniej operacji

Powtórz (Ponów)

Powtórzenie ostatniej operacji lub zlikwidowanie działania poleceń Cofnij

Wytnij

Wycięcie zaznaczonego fragmentu do Schowka

Kopiuj.

Skopiowanego zaznaczonego fragmentu do Schowka

Wklej

Wklejenie zawartości Schowka do dokumentu

Wklej specjalnie

Wklejenie zawartości schowka z możliwością określenia typu zawartości i utworzenia połączenia pomiędzy edytorem WORD a programem źródłowym zawartości Schowka

Wklej jako Hiperłącze

Wklejenie zawartości Schowka jako hiperłącza do strony WWW

Wyczyść

Skasowanie zaznaczonego fragmentu dokumentu

Zaznacz wszystko

Zaznaczenie całego dokumenty

Znajdź

Wyszukiwanie fragmentu tekstu

Zamień

Wyszukiwanie tekstów i zmiana na inne

Przejdź do

Przejście do konkretnej części tekstu

Łącza

Wyświetlanie i modyfikacja połączeń w WORDzie

Obiekt

Edycja zaznaczonego tekstu przez otwarcie aplikacji, w której był stworzony

Menu Widok

Normalny

Domyślny sposób wyświetlania dokumentu

Układ online

Układ dokumentu najkorzystniejszy do oglądania i czytania (zawiera plan)

Układ strony

Edycja dokumentu w trybie WYSIWYG

Konspekt

Wyświetlenie struktur dokumentu

Dokument główny

Wyświetlenie struktur dokumentu głównego, z którym mogą być logicznie łączone inne dokumenty podrzędne.

Paski narzędzi

Ustawienie aktywnych pasków narzędzi

Linijka

Wyświetlanie linijki poziomej i pionowej

Plan dokumentu

Włącza (wyłącza) plan dokumentu

Nagłówek i stopka

Tworzenie nagłówka i stopki

Przypisy

Otwieranie okienka przypisów

Komentarze

Otwieranie okienka adnotacji

Pełny ekran

Ukrycie wszystkich elementów okienka poza paskiem Pełny ekran i tekstem dokumentu

Powiększenie

Powiększenie, pomniejszenie obrazu dokumentu

Menu Wstaw

Znak podziału

Wstawienie znaku końca strony, kolumny lub sekcji

Numery strony

Ustalenie sposobu numerowania stron

Data i godzina

Wstawienie aktualnej daty lub godziny

Autotekst

Wstawienie pozycji Autotekstu (fragmentów tekstu z nazwami)

Pole

Wstawienie pola do dokumentu

Symbol

Wstawienie symbolu specjalnego do dokumentu

Komentarz

Wprowadzenie adnotacji

Przypis

Wstawienie przypisu do dokumentu

Podpis

Wstawienie podpisu do zaznaczonego obiektu

Odsyłacz

Wstawienie odsyłacza do innego miejsca w dokumencie

Indeks i spisy

Tworzenie spisów treści, ilustracji, tabel, haseł skorowidza

Rysunek

Wstawienie rysunku z pliku graficznego

Pole tekstowe

Wstawienie pola tekstowego do dokumentu

Plik

Wstawienie pliku do dokumentu w miejscu, gdzie jest punkt wstawiania

Obiekt

Otwarcie aplikacji na z możliwością wstawienia Obiektu

Zakładka

Utworzenie zakładki w dokumencie

Hiperłącze

Wstawienie łącza do innego dokumentu

Menu Narzędzia

Pisownia

Rozpoczęcie sprawdzania pisowni ortograficznej

Język

Zmiana języka dla dokumentu (lub fragmentu). Wyszukiwanie synonimów dla zaznaczonego wyrazu. Ustawienie opcji dla dzielenia wyrazów

Statystyka wyrazów

Statystyka słów dla dokumentu

Autopodsumowanie

Automatyczne podsumowanie punktów dokumentu (tylko dla języka angielskiego)

Gramatyka

Sprawdzanie gramatyki dokumentu

Autokorekta

Ustalanie opcji Autokorekty (automatyczne korygowanie częstych literówek)

Rejestruj zmiany

Zmiana trybu wprowadzania poprawek (np. przez recenzenta)

Scal dokumenty

Scala zarejestrowane poprawki do innego dokumentu

Chroń dokument

Zabezpiecza dokument hasłem

Korespondencja seryjna

Tworzenie korespondencji seryjnej

Koperty i etykiety

Tworzenie kopert ietykiet adresowych

Makro

Tworzenie i przeglądanie makrodefinicji

Szablony i dodatki

Dołączanie szablonów do dokumentu

Dostosu

Dostosowanie środowiska WORDa do własnych potrzeb

Opcje

Opcje konfigurujące edytor WORD 97 PL.

Menu Tabela

Rysuj tabelę

Tworzenie tabeli przez przeciąganie myszką

Wstaw

Wstawianie tabeli i komórek do tabeli

Usuń

Usuwanie komórek z tabeli

Scal komórki

Łączenie wielu komórek w jedną

Podziel komórki

Dzielenie jednej komórki na kilka

Zaznacz wiersz

Zaznaczenie wiersza tabeli

Zaznacz kolumnę

Zaznaczenie kolumny tabeli

Zaznacz tabelę

Zaznaczenie całej tabeli

Autoformatowanie tabeli

Formatowanie automatyczne tabeli

Rozłóż wiersze równo

Rozłożenie wierszy (komórek) tak aby miały jednakową wysokość

Rozłóż kolumny równo

Rozłożenie kolumn (komórek) tak aby miały jednakową szerokość

Wysokość i szerokość

Zmiana rozmiarów komórek w tabeli

Nagłówki

Przełączanie powtarzania nagłówków kolumn (dla dużych tabel) na każdej stronie

Konwertuj tekst na

Przekształcanie tekstu w tabelę i tabeli w tekst

Sortuj

Sortowanie komórek tabeli i zwykłego tekstu

Formuła

Wstawienie formuły do tabeli

Podziel tabelę

Podział tabeli na dwie części

Ukryj linię siatki

Włączenie / wyłączenie widoczności siatki tabeli

Menu Okno

Nowe okno

Otwarcie drugiego okna z tą samą zawartością co okno aktywne

Rozmieść wszystko

Rozmieszczenie równomierne wszystkich otwartych okien (widoczne będą wszystkie okna)

Podziel

Przeniesienie linii podziału

W tym miejscu występuje lista otwartych dokumentów

 

Menu Pomoc

Microsoft Word - Pomoc

Uruchomienie Asystenta

Spis treści i indeks

Wyświetla spis treści Pomocy, skorowidz, oraz okno Do wyszukiwania informacji na zadany temat

Co to jest ?

Wskaźnik pomocy, opisujący dowolny element, opcję menu środowiska MS WORDa

Word w sieci WWW

Strony WWW z informacjami o MS WORDzie

Word - informacje

Informacje o bieżącym egzemplarzu WORDa


Uruchomienie którejś z opcji Menu można uzyskać na kilka sposobów. Załóżmy, że chcemy wybrać podmenu Plik. W tym celu wykonujemy jedną z trzech operacji:
1. Wskazujemy myszką podmenu Plik a następnie wciskamy lewy przycisk myszki,
2. Wciskamy klawisz < F10 > (wejście do menu), a następnie klawiszami kursorowymi (w prawo lub w lewo) ustawiamy się na opcji i potwierdzamy klawiszem < ENTER >,
3. Wciskamy kombinację klawiszy (w nazwie podmenu podkreślona litera P - Plik, podmenu Wstaw wybieramy kombinację < lewy Alt-S > itd.).
We wszystkich przypadkach efektem powinno być rozwinięcie listy poleceń menu Plik. Menu Plik posiada takie polecenia jak Nowy, Otwórz, Zamknij, Zapisz itd. Aby uruchomić dowolne z poleceń należy najpierw rozwinąć menu a następnie kliknąć myszką na wybranym poleceniu (lub wybrać klawiszami kursorowymi i wcisnąć < ENTER >). Niektóre z poleceń jak Nowy, Otwórz, Zapisz posiadają kombinacje klawiszy, które przyspieszają ich uruchomienie. Kombinacje te są wyszczególnione w menu. Tak więc polecenie otwarcia nowego pliku można wykonać przez rozwinięcie menu Plik a następnie uruchomienie polecenia Nowy lub wciskając kombinację klawiszy < Ctrl-N >. Później dowiemy się, że polecenie to można również wykonać wciskając pierwszy przycisk ze standardowego paska narzędzi. Oprócz standardowego Menu edytor tekstu posiada również tzw. Menu szybkiego dostępu. Są to menu związane z operacjami na konkretnych obiektach, takich jak tabele, rysunki, tekst, paski narzędzi itp. Menu szybkiego dostępu uruchamiamy wskazując myszka obiekt i wciskając prawy klawisz myszki. Menu szybkiego dostępu można uruchomić także z klawiatury za pomocą sekwencji klawiszy < Shift-F10 >.
Tworzenie nowego dokumentu
W każdej chwili możemy rozpocząć edycję nowego dokumentu, jeśli wybierzemy polecenie Nowy z menu Plik lub wciśniemy przycisk na pasku narzędzi standardowych.
Wpisywanie tekstu z klawiatury
Wpisywanie tekstu z klawiatury nie powinno sprawić większych trudności. Problemy mogą pojawić się, gdy trzeba wpisać znak charakterystyczny dla naszego języka: ą, ę, ó, itd. Polskie znaki diakrytyczne wprowadzamy klawiszem ze znakiem podobnym np. a, e, o przytrzymując prawy klawisz < ALT>. Wprowadzenie znaku spoza alfabetu polskiego jest możliwe po użyciu opcji Wstaw Symbol z menu Wstaw.

Zapis dokumentu
Po napisaniu nowego dokumentu cała jego treść przechowywana jest w pamięci operacyjnej komputera. Wyłączenie komputera z prądu w takim momencie spowodowałoby skasowanie jej zawartości. Aby zachować nowo utworzony dokument na dysku należy z menu Plik wybrać polecenie Zapisz jako... Pojawi się wówczas okienko dialogowe, w którym musisz podać nazwę pliku i nazwę foldera, w którym dokument ma być zapisany.
Zapis zmian w pliku
Kolejne modyfikacje w pliku będziemy zapisywać już za pomocą polecenia Zapisz z menu Plik, kombinacji klawiszy < Ctrl-S > lub za pomocą przycisku na pasku narzędzi standardowych: Uwaga: Polecenie Zapisz jako…można również wykorzystać do zapisania na plik o innej nazwie. Jeżeli w istniejącym dokumencie zostaną dostrzeżone błędy lub zaistnieje konieczność dokonania zmian w jego treści można skorzystać z dwóch metod usuwania błędnie wprowadzonego znaku:
• Ustawić kursor (ustalić miejsce wstawiania) przed błędnie wprowadzonym znakiem i użyć klawisza < DELETE >
• Ustawić kursor (ustalić miejsce wstawiania) za błędnie wprowadzonym znakiem i użyć klawisza < BACKSPACE >
Odczyt dokumentu
Każdy dokument zapisany na dysk możemy otworzyć za pomocą polecenia Otwórz.. z menu Plik lub za pomocą przycisku na pasku narzędzi standardowych. Okienko dialogowe jest analogiczne jak dla polecenia Zapisz jako.... W tym przypadku również określamy folder, z którego będziemy odczytywać plik oraz nazwę tego pliku. Nazwy plików występujących w wybranym folderze są wyświetlane w postaci ikon w okienku. Poprzez zmianę wzorca (Pliki typu ustawione na Wszystkie dokumenty) można zobaczyć również pliki innych typów. Po wybraniu myszka odpowiedniego pliku z listy (lub po napisaniu jego nazwy) wciskamy przycisk Otwórz.
Zamykanie dokumentów
Zbyt wiele otwartych dokumentów może doprowadzić do braku pamięci operacyjnej komputera, dlatego należy dbać o zamykanie niepotrzebnych dokumentów. Realizujemy to poleceniem Zamknij z menu Plik. Jeżeli dokonaliśmy zmian w dokumencie, pojawi się okienko z pytaniem np.: Czy zapisać zmiany w pliku Mikołaj - Święty? Jeśli chcemy zapisać zmiany powinniśmy wcisnąć przycisk Tak. W przeciwnym wypadku przycisk Nie. Przycisk Anuluj oznacza, jak we wszystkich okienkach dialogowych, rezygnację z wykonania polecenia - czyli powrót do edycji bez zamknięcia pliku. W szczególności po zamknięciu wszystkich ekran staje się pusty (bez obszaru tekstu) i dopiero otwarcie jakiegoś pliku lub nowego dokumentu spowoduje pojawienie się obszaru tekstowego. Edytor tekstu zgłasza się od razu z nowym dokumentem o nazwie Dokument1. Jeżeli nie wprowadzimy do Dokumentu1 żadnego tekstu to po otwarciu dowolnego dokumentu z dysku - Dokument1 zostanie samoczynnie zamknięty.
Cofnięcie ostatniej operacji
Operacja Cofnij uruchamiana przyciskiem przy (pasek narzędzi Standardowy) jest listą zawierającą ostatnie wykonane czynności. Przez rozwinięcie listy i kliknięcie myszką na jej pojedynczym elemencie cofamy jedna operację. Zaznaczenie myszką w liście kilku opcji powoduje cofnięcie wielu operacji. Operacja Ponów dostępna przez przycisk przy (pasek narzędzi Standardowy) to lista ostatnich operacji Cofnij. Przez kliknięcie na elemencie listy lub zaznaczenie kilku elementów anulujemy działanie operacji Cofnij. Cofnięcia ostatnio wykonanej operacji można również dokonać wciskając sekwencje klawiszy < Ctrl - Z >
Zaznaczenie fragmentu tekstu
W tym celu należy ustawić punkt wstawiania w miejscu, które ma być początkiem zaznaczonego bloku, wcisnąć lewy klawisz myszki i pociągnąć kursor myszki do wybranego miejsca (końca zaznaczonego bloku). Ciągnięcie w dół lub w górę spowoduje, że będą zaznaczane całe linie tekstu. Aby zaznaczyć prostokątny obszar edycji należy trzymać podczas operacji wciśnięty klawisz < Alt >.

Podświetlanie klawiaturą
Ustawiamy analogicznie punkt wstawiania, następnie wciskamy klawisz < Shift > i nie puszczając go używamy klawiszy i kombinacji do przemieszczania punktu wstawiania. Obszar, który byłby obszarem "przeskoczonym" przez punkt wstawiania bez klawisza , z klawiszem tym będzie obszarem podświetlonym. Aby zaznaczyć prostokątny obszar tekstu należy po ustawieniu punktu wstawiania wcisnąć kombinację klawiszy < Ctrl-Shift-F8 > a następnie używać klawiszy do przemieszczania punktu wstawiania.
Likwidowanie zaznaczenia
W tym celu wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki w dowolnym miejscu tekstu. Likwidowanie zaznaczenia klawiaturą Uzyskujemy przez wciśnięcie dowolnego z klawiszy kursorowych. Po uruchomieniu kombinacji < Ctrl-Shift-F8 > zaznaczenie likwidujemy klawiszem < Esc >.
Operacje blokowe
Są to operacje wykonywane na całych blokach dokumentu. Dotyczy to zarówno zaznaczonych bloków z tekstem jak i rysunkami. Zdarzają się często sytuacje gdy potrzebujemy:
• Skasować niepotrzebny fragment tekstu
• Zmienić szyk zdań w akapicie
• Przenieść fragment do innego rozdziału dokumentu
• Zrobić kopię fragmentu tekstu (np. kopię fragmentu, który już raz wpisaliśmy)
• Przekopiować fragment tekstu z jednego dokumentu do drugiego
• Zmienić czcionkę
We wszystkich tych przypadkach nieodzowna będzie umiejętność przeprowadzenia operacji blokowych.

Operacje blokowe z wykorzystaniem Schowka

Wytnij
Do zrealizowania tej operacji należy zaznaczyć fragment dokumentu, który chcemy wyciąć a następnie wykonać czynność:
• Z menu wybrać polecenie Wytnij

Po wykonaniu operacji zaznaczony fragment zniknie z edycji i zostanie umieszczony w Schowku. Może być ze schowka wielokrotnie wyciągany za pomocą operacji Wklej.
Kopiuj
Również przy tej operacji należy zaznaczyć tekst lub rysunek do kopiowania a następnie wykonać czynność:
• Z menu wybrać polecenie Kopiuj
Po wykonaniu operacji zaznaczony fragment zostanie skopiowany do Schowka. Podobnie jak po operacji Wytnij może być ze schowka wielokrotnie wyciągany za pomocą operacji Wklej
Wklej
Jest to operacja, pozwalająca na wyciąganie ze schowka skopiowanych lub wyciętych fragmentów tekstu lub rysunków i umieszczenie ich w edycji. Operacja Wklej nie powoduje wymazania zawartości Schowka, dlatego tez może być wykonana wielokrotnie. Aby wkleić zawartość Schowka do tekstu należy ustawić punkt wstawiania w odpowiednim miejscu tekstu (tam gdzie ma pojawić się tekst / rysunek ze schowka) a następnie wykonać czynność:
• Z menu wybrać polecenie Wklej
Jeżeli przed wykonaniem operacji Wklej zaznaczymy jakiś fragment dokumentu, wtedy uruchomienie tej operacji spowoduje zastąpienie zaznaczonego fragmentu zawartością Schowka. Korzystanie ze Schowka może być jednak uciążliwe. Operacje z jego wykorzystaniem trwają dłużej i zabierają część pamięci operacyjnej edytorowi. Dlatego w sytuacjach, kiedy jest to możliwe należy stosować.

Operacje blokowe bez korzystania ze Schowka

Z operacji tych korzysta się zwykle podczas kopiowania i przenoszenia tekstu w obrębie widocznego tekstu na ekranie. Najszybszą formą operacji blokowych jest technika przemieść - i - upuść. Aby wykonać dowolną z tych operacji najpierw należy zaznaczyć tekst lub rysunek. Następnie można zrealizować: Przeniesienie techniką przemieść - i - upuść. Aby wykonać dowolną z operacji najpierw należy zaznaczyć tekst lub rysunek. Następnie można zrealizować.
Drukowanie dokumentu
Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera oraz do zasilania, włożyliśmy do niej papier oraz ustawiliśmy ją w stan gotowości do druku ("ON LINE") to możemy rozpocząć drukowanie. Aby wydrukować dokument należy uruchomić polecenie Drukuj... z menu Plik lub wcisnąć przycisk „Drukuj” z paska narzędzi standardowych.
Podgląd wydruku
Wydruk dokumentu możemy poprzedzić podglądem wydruku z menu ...Plik. Podgląd wydruku jest dostępny, jeżeli w systemie zainstalowana jest drukarka, choć nie jest wymagana jej fizyczna obecność.

Co drukować?
Zmiana opcji w liście Drukuj pozwala nam na drukowanie nie tylko Dokumentu ale i innych dokumentów związanych z dokumentem, takich jak: Właściwości pliku, Komentarze, Style, Pozycje Autotekstu czy Przypisana Klawiszy.
Ile kopii?
W okienku Liczba kopii określamy, ile kopii dokumentu chcemy wydrukować (standardowo „1”). UWAGA: Drukowanie dwóch kopii (Liczba kopii=2) dokument trwa zazwyczaj znacznie krócej niż dwukrotne drukowanie pojedynczej kopii (2 x Liczba kopii=1) tego samego dokumentu.
Które strony?
W ramce Zakres stron określamy, które strony chcemy drukować. Wybieranie opcji Strony pozwala na podanie stron i zakresów (oddzielonych przecinkami), które mają być drukowane, np. 1, 3, 7 wydrukuje strony pierwsza, trzecią, siódmą 2, 3, 5-12 wydrukuje strony drugą, trzecią oraz od piątej do dwunastej.
Drukowanie obustronne
Jeżeli chcemy drukować na obu stronach wygodnie jest wydrukować najpierw strony nieparzyste a potem parzyste. Możemy to ustawić na drugiej liście Drukuj u dołu okienka dialogowego. Standardowa opcja listy to drukowanie Wszystkich stron z zakresu, (jeśli drukujemy jednostronne), pozostałe to Strony nieparzyste i Strony parzyste.
Ustawienia dla drukarki
Ustawienia takie jak rozmiar papieru, orientacja papieru czy rodzaj podajnika można ustawić z poziomu WORDa jeżeli wciśniemy przycisk Właściwości.
Rozpoczęcie drukowania
Gdy dokonamy już wszystkich ustawień związanych z wydrukiem należy wcisnąć przycisk OK. i poczekać aż wydrukowane kartki wyjdą z drukarki. Pojawi się okienko Drukowanie (pod warunkiem, że nie drukujemy w tle - w przeciwnym wypadku o drukowaniu świadczy migające światełko na pasku stanu) oznaczające, że plik jest drukowany.
Zadanie
Wykonaj ćwiczenie z pliku style.docx Plik