Przedmioty informatyczne

1. BHP, PSO, Regulamin pracowni

Przepisy BHP dotyczą:

 • Prawidłowego rozmieszczenia sprzętu komputerowego, zwłaszcza monitorów
 • Zasad bezpiecznego uruchamiania, użytkowania i wyłączania komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi
 • Zasad korzystania ze sprzętu – należy szczególnie chronić otwory wentylacyjne monitorów, jednostek centralnych i drukarek
 • Zakazu spożywania posiłków i napojów przy stanowiskach komputerowych (względy bezpieczeństwa i estetyczne)
 • Zasad poprawnej pozycji ciała podczas pracy przy stanowisku komputerowym – odpowiednie ustawienie sprzętu, odległość od monitora
 • Zasad ustawiania minimalnego kontrastu i jaskrawości monitora z uwzględnieniem warunków otoczenia – biel i kolory nie powinny być zbyt jaskrawe – najlepiej, gdy są pastelowe
 • Usytuowania wyłącznika głównego zasilania elektrycznego, aby w razie niebezpieczeństwa można było szybko skorzystać
 • Zasad bezpiecznego użytkowania drukarek, szczególnie laserowych – nie wolno czyścić urządzeń na mokro, używać rozpuszczalników lub innych łatwopalnych i niebezpiecznych środków, zatykać otworów wentylacyjnych w urządzeniach lub w inny sposób utrudniać przepływu powietrza, gdyż może to grozić pożarem lub uszkodzeniem sprzętu; nie powinno się również kłaść żadnych kartek na monitorze, ustawiać komputera w ciasnej szafce itp.
 • Zachowania się w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osób
 • Miejsca zbiórki w razie alarmu pożarowego lub innego zagrożenia.

Regulamin pracowni zawiera:

 • Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela
 • Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator
 • Po godzinach lekcyjnych można korzystać z pracowni tylko po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem
 • Zawsze należy zostawić po sobie porządek na stanowisku komputerowym oraz szanować sprzęt
 • O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • Podczas korzystania z usług internetowych należy pamiętać o konieczności przestrzegania prawa i moralnego postępowania
 • Przed użyciem nośnika należy sprawdzić go programem antywirusowym
 • Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z prawem moralnym i ogólnie przyjętymi normami moralnymi
 • Nie wolno instalować żadnego oprogramowania bez zgody administratora
 • Można korzystać tylko z licencjonowanego oprogramowania
 • Wszelkich instalacji i zmian konfiguracji dokonuje administrator
 • Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieciowych
 • Uczniowie mają prawo używać wyłącznie kont przydzielonych przez administratora szkolnej sieci komputerowej

Każdy, kto złamie regulamin musi mieć świadomość wynikających z tego konsekwencji finansowych i prawnych.

 

Zadanie domowe

1. Załóż pocztę email na www.gmail.com

2. Zainstaluj na domowym komputerze dysk Google Pobierz Dysk